Kí sự Dalat Ultra Trail 2018 [Phần 2] – Hơn cả kì vọng