Tổng hợp các thuật ngữ chạy bộ phổ biến nhất. Hy vọng sẽ giúp các bạn mới làm quen với chạy bộ hiểu thêm các “từ chuyên ngành” mà dân chạy hay trao đổi với nhau.

(Chức năng đang được cập nhật và hoàn thiện)

Quảng Cáo
Quảng Cáo