5150

5150 là giải đấu ba môn phối hợp nằm trong hệ thống thi đấu của IRONMAN trên toàn thế giới. Cự ly thi đấu của 5150 được dựa theo chuẩn thi đấu ba môn phối hợp của Olympic, thường được gọi là Olympic Distance:

  • Bơi 1.5km
  • Đạp 40km
  • Chạy 10km

Cái tên 5150 được đặt dựa vào tổng cự ly thi đấu của 3 phần bơi – đạp chạy: 51.5 km (1.5 + 40 + 10). Tương tự như cách đặt tên của hai thương hiệu nổi tiếng IRONMAN 70.3 (1.2 mile + 56 mile + 13.1 mile) và IRONMAN 140.6 (2.4 mile + 112 mile + 26.2 mile).

Quảng Cáo
Quảng Cáo