Jogging

Jogging là một hình thức đi bộ / chạy bộ thư giãn ở tốc độ chậm và thoải mái. Mục đích chính của Jogging là để cải thiện thể chất, duy trì sức khỏe, không đặt nặng chuyện thành tích nhanh chậm.

Quảng Cáo