Jogging

Jogging là một hình thức đi bộ / chạy bộ thư giãn ở tốc độ chậm và thoải mái. Mục đích chính của Jogging là để cải thiện thể chất, duy trì sức khỏe, không đặt nặng chuyện thành tích nhanh chậm.