Cadence

Cadence dịch sát nghĩa là “nhịp bước chạy”, được định nghĩa là số bước chân di chuyển trong một phút. Bạn có thể tính toán cadence bằng cách đếm số lần bàn chân tiếp đất trong 60 giây. Các vận động viên chuyên nghiệp thường có cadence lớn hơn 180 lần / phút.

Đôi khi, cadence còn được tính dựa vào số lần một bên chân (trái hoặc phải) tiếp đất trong một phút. Lúc này, giá trị cadence giảm còn 1/2. Ví dụ: 90/phút.

Quảng Cáo

Cadence là một trong hai yếu tố quyết định đến tốc độ chạy. Yếu tố còn lại là độ dài bước chạy (stride length). Nếu muốn tăng tốc độ, bạn có thể tăng cadence hoặc tăng độ dài bước chạy

Quảng Cáo