K

K là từ viết tắt của Kilomet, thường được dùng để gọi tên các cự ly chạy bộ thông dụng.
Ví dụ:

Quảng Cáo