10K

10K, viết tắt của 10km (10000m) là tên gọi của sự kiện chạy bộ được tổ chức với cự ly 10.000 mét. 10K còn được biết với các tên 10K Run, 10000, 10km.

WP Glossary Term Usage

Quảng Cáo