DNF

DNF là từ viết tắt của Did Not Finish, nghĩa là không hoàn thành cuộc thi. Thuật ngữ này thường được dùng trong các cuộc thi thể thao đường trường như chạy bộ, đạp xe, triathlon, dành để gọi những vận động viên không thể hoàn thành cự ly yêu cầu trong khoảng thời gian cho phép (cut-off time).

Quảng Cáo