Duathlon

Duathlon được gọi là môn thể thao 2 môn phối hợp, đây là sự kết hợp giữa bộ môn chạy bộ và đạp xe.

Duathlon có định dạng tương tự như Triathlon (ba môn phối hợp) nhưng điểm khác biệt là không có nội dung bơi, và được thi đấu hoàn toàn là Chạy – Đạp – Chạy.

Quảng Cáo
Quảng Cáo