FTP

FTP (Functional Threshold Power) là chỉ số sức mạnh trung bình mà 1 tay đua có thể duy trì trong 1 tiếng đạp xe, được đo bằng đơn vị Watt (W). FTP được dùng để đánh giá năng lực đạp xe của mỗi người, từ đó đưa ra chế độ tập luyện hợp lý để cải thiện.

Chỉ số FTP dược đo bằng công cụ Power Meter gắn trên xe đạp hoặc sử dụng Smart Trainer có tích hợp Power Meter, kết hợp cùng các ứng dụng tập luyện như Zwift, TrainerRoad hay Wahoo SYSTM.
FTP sẽ là thông số quyết định cường độ tập luyện trong các giao án để giúp bạn duy trì hoặc cải thiện khả năng đạp xe.

Quảng Cáo
Quảng Cáo