[HCMC Marathon 2018] Tuần 1 – Lần đầu chạm mốc 30K trên đường nhựa