Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 2] Làm bạn với cơn đau