Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 2] Làm bạn với cơn đau

Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 2] Làm bạn với cơn đau

Tiếp tục với kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 còn dang dở, bài viết phần 2 này sẽ kể lại hành trình chiến đấu của mình trong nửa cuối chặng đua 42K dưới điều kiện thời tiết dã man ở Pù Luông.

Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 1] Ám ảnh nắng và dốc

Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 1] Ám ảnh nắng và dốc

You don’t have to be fast. But you’d better be fearless. Christopher McDougall Xin được mở đầu bài viết kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 lần này bằng câu châm ngôn yêu thích của mình bởi Christopher McDougall – tác giả quyển sách Born To Run (Sinh Ra Để Chạy): Bạn không cần phải nhanh….