Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 1] Ám ảnh nắng và dốc