Kí sự trước thềm HIM 2017: Trải nghiệm nhận KIT như CC, vợ bỏ cuộc, chồng đổ bệnh