Ed Whitlock – Marathoner 85 tuổi thách thức mọi giới hạn tuổi tác