Hãy chạy bộ trên vỉa hè vì an toàn của bạn và mọi người