Lịch trình tập luyện, làm việc của vợ chồng runner thích viết blog