An toàn trong chạy bộ – Tất cả phụ thuộc vào bạn

Shares77FacebookLinkedInEmail Mình là người khá nhạy cảm trong các vấn đề liên quan đến AN TOÀN. Đó là nhờ kinh nghiệm quý báu đúc kết trong hơn những năm làm việc ở Intel, nơi an toàn trở thành tôn chỉ trong mọi hoạt động và luôn được đặt lên trên mọi chỉ tiêu khác. Mình … Đọc tiếp An toàn trong chạy bộ – Tất cả phụ thuộc vào bạn