[Tổng kết tuần] Tuần này có gì Hot: PR mới, khoe giày mới, thử giày mới, sinh nhật vợ, và chuẩn bị có giveaway