[30/11/2014] HCMC Terry Fox Run 2014 – Đông vui như trảy hội

[30/11/2014] HCMC Terry Fox Run 2014 – Đông vui như trảy hội

HCMC Terry Fox Run 2014 sáng nay đã diễn ra hoành tráng với số lượng người tham gia rất đông đảo. Theo ước tính của mình con số này có thể lên đến 10.000 người, đông vui nhất trong tất cả các sự kiện chạy bộ mình từng tham dự trước đây.

[Tuần 13] Tập luyện chinh phục 21K – Bắt đầu tăng đô

[Tuần 13] Tập luyện chinh phục 21K – Bắt đầu tăng đô

Tuần rồi, mình đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu chạy bộ do giáo án My Asics đề ra: 7K – 14K – 7K. Kèm theo đó, là một sự bất ngờ với khả năng chịu đựng và sự lì lợm của bản thân mình khi chạy bộ và đá banh liên tục 3 ngày mà không cảm thấy bất kỳ sự mệt mỏi nào.