Muốn tham gia các giải chạy bộ có cần điều kiện gì không?

Muốn tham gia các giải chạy bộ có cần điều kiện gì không?

Bạn chẳng cần phải là vận động viên chuyên nghiệp mới tham gia các giải chạy bộ đâu. Tất cả những gì bạn cần là sự tự tin và nhiệt huyết để hướng về đích, chạy hay đi bộ không quan trọng

Những chú ý khi lần đầu tham gia một giải chạy bộ

Những chú ý khi lần đầu tham gia một giải chạy bộ

Với những người mới bắt đầu, lần đầu tham gia một giải chạy bộ thực sự là một thử thách lớn. Dưới đây là các điểm bạn cần chú ý để chuẩn bị sẵn sàng cho giải chạy bộ đầu tiên của mình.