[2022 W26] [21K hè 2022] Tuần 3 – Chân êm chạy ổn, đăng ký 5150 Triathlon Phú Quốc, Wahoo siêu giảm giá

[2022 W26] [21K hè 2022] Tuần 3 – Chân êm chạy ổn, đăng ký 5150 Triathlon Phú Quốc, Wahoo siêu giảm giá

Tuần vừa qua là lần đầu tiên mình hoàn thành được đúng chỉ tiêu 5 buổi chạy của giáo án 21K hiện tại. Hai tuần trước mình đều bị đau gót chân vào cuối tuần và phải bỏ buổi chạy dài sáng chủ nhật, thay bằng bơi / đạp xe để dưỡng thương. Dưới đây…

Kí sự du lịch Phú Quốc cuối năm 2021: ăn, ngủ, bơi

Kí sự du lịch Phú Quốc cuối năm 2021: ăn, ngủ, bơi

Bài viết đầu tiên trong năm 2022 sẽ được dành để chia sẻ kí sự đi chơi Phú Quốc của gia đình mình cách đây 2 tuần: 19 – 22/12/2021. Hy vọng bài viết mở hàng lấy hên thành công để mở ra thêm nhiều chuyến đi mới, có thêm những bài kí sự mới…