Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 - [Phần 2] Tận hưởng đường đua

Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 - [Phần 2] Tận hưởng đường đua

Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 [Phần 2] đã được viết xong từ cuối tuần trước, nhưng phải đợi đến hôm nay có đầy đủ hình đẹp từ BTC mình mới cho lên sóng. Nhiều hình đẹp thích quá! Các bạn nào tham gia thi đấu có thể tìm hình ảnh thi đấu của mình ở…

Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 – [Phần 1] Tìm lại đam mê

Kí sự Tri-Factor Vietnam 2021 – [Phần 1] Tìm lại đam mê

Gần 2 năm rồi mới được viết bài kí sự thi đấu ba môn phối hợp. Mừng quá anh chị em ơi! Lần cuối cùng mình tham gia thi đấu ba môn phối hợp là ở giải Challenge Vietnam 2019, tổ chức ở Nha Trang hồi tháng 7/2019. Từ đó đến nay, chỉ duy nhất…