Trải nghiệm Hồ Đá Trail Run – Dơ nhưng mà vui

Trải nghiệm Hồ Đá Trail Run – Dơ nhưng mà vui

Dơ nhưng mà vui! Chắc chắn đây không chỉ là cảm nhận của riêng mình mà còn của rất nhiều các bạn tham gia giải chạy Hồ Đá Trail Run sáng nay do SRC cùng Đại Học Quốc Gia TP.HCM phối hợp tổ chức. Ah, mà nhận xét dơ có lẽ chưa chính xác lắm, phải…