Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 1] Taper dưỡng sức, load carb và chuẩn bị hành trang

Kí sự IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 – [Phần 1] Taper dưỡng sức, load carb và chuẩn bị hành trang

Hello! Người sắt 70.3 xin chào các bạn! Xin báo cáo mình đã hoàn thành cuộc thi IRONMAN 70.3 Vietnam 2019 cuối tuần qua một cách xuất sắc. Thành tích 6:26:20 là một bất ngờ lớn ngay cả đối với bản thân mình, vốn chỉ đặt mục tiêu về đích không dính cut-off time (thời…