Tổng kết 8 tuần cày giáo án đạp xe TT Tune-Up trên Zwift và thành quả đạt được

Tổng kết 8 tuần cày giáo án đạp xe TT Tune-Up trên Zwift và thành quả đạt được

Sau 8 tuần liên tục mài mông trong pain-cave, mình đã hoàn thành xong giáo án đạp xe TT Tune-Up trên Zwift. Những buổi trưa kham khổ đày ải đôi chân trên trainer cuối cùng đã kết thúc. Giờ là lúc mình tổng hợp lại hành trình tập luyện vừa qua cùng kết quả đạt…