Vietnam FesTrival 2023

Vietnam FesTrival 2023

12/03/2023
Bàu Trắng, Binh Thuan
5650, IRONMAN 70.3

Vietnam FesTRIval là một lễ hội vui chơi kết hợp với thi đấu 3 môn phối hợp đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Viet Nam Triathlon Club (VNTC) phối hợp cùng Stop And Go tổ chức. Với…

VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam 2023

VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam 2023

07/05/2023
Đà Nẵng, Đà Nẵng
IRONMAN 70.3

Embracing ChallengesPrepare yourself for the spirit of both competition and community at the 7th edition of the VNG IRONMAN 70.3 Viet Nam which will continuously be held in the beautiful Da Nang, Viet Nam. Set amongst majestic mountains and vibrant…