Zombies, Run 5K Training – Ứng dụng tập luyện 5K độc đáo và hiệu quả

Zombies, Run 5K Training là ứng dụng mình đã sử dụng để luyện tập 5K khi mới bắt đầu chạy bộ. Đây là một trong những ứng dụng tốt nhất trong số rất nhiều các ứng dụng 5K khác mình đã thử qua.