[VMM 2018] Tuần 6 – Chạy dài mừng Quốc Khánh

FacebookLinkedInEmail Đồng hành cùng UpRace 2018, tuần vừa qua đánh dấu lần đầu tiên mình đạt được thành tích chạy bộ liên tục 7 ngày trong tuần. Chính xác hơn là lần đầu tiên kể từ lúc mình bắt đầu chạy bộ cách đây 5 năm. Thiệt đó! Tổng thời gian vận động tuần vừa … Đọc tiếp [VMM 2018] Tuần 6 – Chạy dài mừng Quốc Khánh