Viết blog về chạy bộ – Tại sao không?

Viết blog về chạy bộ là một cách để bạn tạo thêm động lực tập luyện cho bản thân. Ngoài ra nó còn giúp bạn chia sẻ những trải nghiệm và bài học đúc kết qua chạy bộ với bạn bè và những người khác có cùng đam mê.