[Bạn đọc viết] Vì sao tôi chạy?

Vì sao tôi chạy? Vì sao tôi lại cuồng nhiệt với bộ môn này đến thế? Vài dòng để giải thích lý do cũng như chia sẻ cảm nhận trong suốt nửa năm chạy bộ vừa qua.