Vì sao mình thích chạy bộ một mình? (và các bạn cũng nên như vậy!)

Share1.2kFacebookLinkedInEmail Từ những ngày mới bắt đầu làm quen với chạy bộ cho đến bây giờ khi đang cày bừa cho Ironman 70.3 2019, 99% các buổi tập của mình đều là “mình ta với ta”. Số lần mình chạy với nhóm đếm có lẽ chưa đếm hết bàn tay trong hơn 6 năm chạy … Đọc tiếp Vì sao mình thích chạy bộ một mình? (và các bạn cũng nên như vậy!)