Trải nghiệm thực tế đạp xe trong nhà cùng Zwift và Wahoo KICKR Snap

Sau gần 2 tuần chỉ lo cắm mặt hốt phân thay tã cho Quinn, hôm nay mình mới sắp xếp được thời gian quay lại với blog với bài viết chia sẻ chi tiết trải nghiệm thực tế đạp xe trong nhà cùng Zwift và Wahoo KICKR Snap. Tham khảo lại hai bài viết giới … Đọc tiếp Trải nghiệm thực tế đạp xe trong nhà cùng Zwift và Wahoo KICKR Snap