[IM 70.3 2021] Tuần 17 – Nước đến chân mới nhảy!

Trở về từ Tri-Factor Vietnam 2021, mình ngay lập tức trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho IRONMAN 70.3 Vietnam chỉ còn cách đúng 4 tuần. Thời gian không còn nhiều, cố gắng cày cuốc được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Hai lần bể kèo trong năm 2020 đã khiến mình cụt hứng lên … Đọc tiếp [IM 70.3 2021] Tuần 17 – Nước đến chân mới nhảy!