Danh sách giải chạy bị hoãn / huỷ vì COVID-19 – Cập nhật 22/12/2021

Sau khoảng 2 tháng yên ổn sau đợt dịch đầu năm 2021, COVID-19 đã quay trở lại tấn công chúng ta. Các giải chạy lại tiếp tục bị toang. Mình tiếp tục công việc chẳng hứng thú tí nào: cập nhật thông tin giải chạy bị huỷ / hoãn vì COVID-19. Xem chi tiết lịch … Đọc tiếp Danh sách giải chạy bị hoãn / huỷ vì COVID-19 – Cập nhật 22/12/2021