[Tập luyện mùa dịch] Rủ rê tham gia đạp nhóm Zwift’s MeetUp cuối tuần

Shares21FacebookLinkedInEmail Zwift là game giả lập 3D dành cho đạp xe trong nhà mình đã sử dụng từ cuối năm 2018 cho đến nay. Trước đây, mình chỉ đạp Zwift 1 mình: tập luyện theo bài Interval hoặc tham gia các buổi đạp nhóm có sẵn trên Zwift. Rất khó để tạo các buổi đạp … Đọc tiếp [Tập luyện mùa dịch] Rủ rê tham gia đạp nhóm Zwift’s MeetUp cuối tuần