Những lưu ý khi tập luyện theo giáo án chạy bộ dành cho các bạn mới

Tham khảo những lưu ý khi tập luyện theo giáo án chạy bộ dành cho các bạn mới, đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân mình. Quan trọng nhất là phải kiên trì và tuân thủ theo gián án, đừng cố gắng quá sức