Những câu chuyện buồn về cái lưỡi gà (tongue)

Chia sẻ ba câu chuyện buồn về cái lưỡi gà mà bản thân mình đã trải nghiệm trong thời gian qua. Cái kết còn buồn hơn khi 1 em phải lên đường ngay lập tức, 1 em được lên kệ chơi mãi mãi và 1 em đang đứng trước nguy cơ tương tự.