Muốn đạt thành tích tốt? Hãy tập luyện CHĂM CHỈ

Hôm nay ngồi lướt web mình tìm thấy một câu châm ngôn về chạy bộ cảm thấy rất tâm đắc: Đừng khó chịu với kết quả bạn không đạt được từ những việc bạn không làm. Nguyên bản tiếng Anh: Don’t be upset by the results you didn’t get with the work you didn’t do. Trước đây … Đọc tiếp Muốn đạt thành tích tốt? Hãy tập luyện CHĂM CHỈ