Mình đã bắt đầu chạy ra sao?

Bắt đầu chạy bộ là việc rất dễ dàng nhưng để duy trì thói quen này là một thử thách rất khó khăn. Mình cũng đã từng trải qua những khó khăn tương tự cách đây 1 năm.