Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 1] Ám ảnh nắng và dốc

You don’t have to be fast. But you’d better be fearless. Christopher McDougall Xin được mở đầu bài viết kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 lần này bằng câu châm ngôn yêu thích của mình bởi Christopher McDougall – tác giả quyển sách Born To Run (Sinh Ra Để Chạy): Bạn không cần phải nhanh. … Đọc tiếp Kí sự Vietnam Jungle Marathon 2018 – [Phần 1] Ám ảnh nắng và dốc