Dalat Ultra Trail 2022

Sau khi xem xét tình hình thời tiết vào Tháng 05 tại Thành phố Đà Lạt và ghi nhận thêm các ý kiến của Vận Động Viên từ thông báo trước, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định một lần nữa thay đổi thời gian tổ chức … Đọc tiếp Dalat Ultra Trail 2022