Dalat Ultra Trail 2021

Dalat Ultra Trail 2021 sẽ diễn ra vào ngày 26-28/03/2021, cổng đăng ký dự kiến được mở vào ngày 25/12/2020. Hẹn gặp toàn thể Vận động viên tại Dalat Ultra Trail!