Hướng dẫn Garmin [Phần 6] Đồng bộ giáo án vào đồng hồ Garmin Forerunner / Fenix và kết nối với Google Calendar

Sau khi tạo giáo án tập luyện với Garmin Connect, các bạn có thể đồng bộ trực tiếp vào đồng hồ Garmin của mình để tiện theo dõi lịch tập cũng như sử dụng làm công cụ hướng dẫn trong mỗi buổi chạy. Dưới đây là danh sách các đồng hồ Garmin có chức năng … Đọc tiếp Hướng dẫn Garmin [Phần 6] Đồng bộ giáo án vào đồng hồ Garmin Forerunner / Fenix và kết nối với Google Calendar