Vì sao mình chọn đạp xe trong nhà với Smart Trainer và Zwift ? (bạn cũng nên như vậy!)

Mình tập đạp xe vì nó là một phần của các cuộc thi ba môn phối hợp, không phải vì thích đua tốc độ trên các đại lộ mỗi sáng sớm. Mình rất ngại vác xe đạp ra đường vì nhiều lý do: an toàn, ô nhiễm, nắng cháy da,… Dĩ nhiên, mình vẫn rất … Đọc tiếp Vì sao mình chọn đạp xe trong nhà với Smart Trainer và Zwift ? (bạn cũng nên như vậy!)