[2022 W24] [21K hè 2022] Tuần 1 – Khởi động tuần đầu, ê ẩm quá!

FacebookLinkedInEmail Mình đã hoàn thành tuần đầu tiên của chiến dịch 21K hè 2022. Quá ê! Quá phê! Nhưng nhờ vậy sẽ có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ trong các bài viết tổng kết tuần này. Mấy tuần trước không có kế hoạch tập luyện, chẳng biết chém gió gì mỗi khi mở … Đọc tiếp [2022 W24] [21K hè 2022] Tuần 1 – Khởi động tuần đầu, ê ẩm quá!