Giải chạy địa hình mới: Dalat Ultra Trail 2018 – Đăng ký ngay để nhận ưu đãi Early Bird

VMM 2017 vừa mới hạ nhiệt. VJM 2018 vẫn còn đang mời gọi khiến chẳng ai muốn bỏ lỡ thì nay lại xuất hiện thêm một giải chạy địa hình mới hứa hẹn không kém phần hấp dẫn Dalat Ultra Trail 2018. Giải sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3 năm sau (17-18 tháng 3), … Đọc tiếp Giải chạy địa hình mới: Dalat Ultra Trail 2018 – Đăng ký ngay để nhận ưu đãi Early Bird