Chạy chậm hơn, cảm nhận nhiều hơn để thấy yêu đời hơn, yêu chạy bộ hơn!

Kể từ mùa điểm chạy giải đầu năm, mình bị cuốn theo thói quen tốc độ. Đa số các buổi chạy đều diễn ra ở cự ly ngắn, cường độ cao. Nói cách khác là chạy nhanh, chạy vội. Thói quen này chẳng có gì sai. Ngược lại còn mang tính tích cực: duy trì được … Đọc tiếp Chạy chậm hơn, cảm nhận nhiều hơn để thấy yêu đời hơn, yêu chạy bộ hơn!