Các nguyên tắc an toàn khi chạy trên máy trong phòng tập

Chạy bộ trên máy không phải lo lắng xe cộ nguy hiểm như chạy trên đường nhưng không có nghĩa là bạn được bảo đảm an toàn. Ngược lại nhiều khi bạn còn bị chấn thương nặng hơn nếu không chú ý đến các nguyên tắc an toàn khi chạy trên máy