[2022 W27] [21K hè 2022] Tuần 4 – Hết lo đau gót chân, sắm đồ chơi mới cho pain-cave

FacebookLinkedInEmail Mình đã hoàn thành xong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch 21K hè 2022. Phía trước còn 7 tuần luyện công nữa trước ngày ra trận kế tiếp: VnExpress Marathon Nha Trang (28/08). 1. Hết lo đau gót chân Tuần vừa qua mình đã có thể tự tin tập luyện trở lại mà … Đọc tiếp [2022 W27] [21K hè 2022] Tuần 4 – Hết lo đau gót chân, sắm đồ chơi mới cho pain-cave